Film

Potem nastąpi cisza (1965)

Fabularny Wojenny Polska
Janusz Morgenstern Janusz Morgenstern, Zbigniew Safjan Jerzy Wójcik
SF Zebra 12 1 godz. 32 min.

Janusz Morgenstern o poplątanych polskich drogach w czasie II wojny światowej. Jesień '44 - wiosna '45 - trzech bohaterów, trzy retrospekcje, trzy różne wojenne losy i trzy spojrzenia na Polskę. Porucznik Kolski, zesłany razem z rodziną na Sybir, wrócił z armią Berlinga. Major Świętowiec, przedwojenny komunista, AL-owiec, okupację spędził w Polsce, podobnie jak podporucznik Olewicz, AK-owski partyzant. Jako żołnierzy 2 Armii łączy ich chęć walki z Niemcami, dzieli nieufność i pytanie, czy w wolnej od okupanta Polsce znajdzie się miejsce dla nich wszystkich.
Adaptacja dylogii Zbigniewa Safjana (Zanim przemówią, Potem nastąpi cisza), jeden z najciekawszych polskich filmów wojennych, zawierający - zamiast charakterystycznej dla lat 60. propagandy i ideologicznych uproszczeń - elementy rozrachunkowe. Doborowa obsada, nowatorska, niechronologiczna narracja i znakomicie zrealizowane sceny batalistyczne.

Zobacz także