Kino

Kino za Rogiem w Szreńsku

Magdalena Dejewska tel: +48 515 667 594

e-mail: gok.szrensk@wp.pl

ul. Plac Kanoniczny 11 06-550 Szreńsk

20-osobowe Kino za Rogiem w Szreńsku mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury. Zaplanowane projekcje odbywają się trzy razy w tygodniu: czwartek - g.1000, piątek- g.1900, niedziela- g.1600. Ceny biletów: dzieci i młodzież szkolna - 3zł, dorośli - 5 zł.

Repertuar