Film

Muzeum Utracone 2018. Królewski sen (2018)

Animowany Film o sztuce Polska
Cezary Chojnowski, Agnieszka Mankiewicz Rafał Skarżycki Hubert Zemler
SAR 12 20 min.

W filmie zaprezentowane zostały losy dzieł z kolekcji ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Były one pieczołowicie wybierane i zamawiane w całej Europie zarówno przez samego króla jak i jego wysłanników, zgodnie z planem przygotowanym przez najważniejszego królewskiego doradcę Marcello Bacciarellego. Miały być jednym z narzędzi w dążeniu króla, aby "uczynić kraj (…) rządnym, szczęśliwym i poważanym”. Symbolem królewskich marzeń o państwie idealnym, nowoczesnym i suwerennym miał stać się Pałac na Wyspie w Łazienkach Królewskich.
Historia sprawiła, że król nigdy nie ujrzał pełnej realizacji swego planu. W wyniku rozbiorów Polska utraciła niepodległość, a Łazienki stały się warszawską siedzibą kolejnych carów Rosji z dynastii Romanowów. Podczas I wojny światowej całe wyposażenie królewskich rezydencji, zarówno Łazienek, jak i Zamku Królewskiego, ale też Zamku na Wawelu zostało wywiezione do Rosji. Dopiero po odzyskaniu suwerenności i wygranej wojnie polsko-bolszewickiej, te bezcenne obiekty mogły powrócić na swoje miejsce. Radość z ponownie odzyskanej wolności nie trwała długo. Podczas II wojny światowej królewska kolekcja została zagrabiona, a sam pałac spalony.
W filmie losy kolekcji, losy Łazienek i Polski opowiadają rzeźby Parku Łazienkowskiego: Zima, Wisła, Diana, Bug i inne.

Zobacz także

Zobacz trailer

Materiały dodatkowe