Kontakt

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu Stworzenie powiązania kooperacyjnego „Mazowiecki Klaster – Małe Kina Społecznościowe” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa (Umowa nr RPMA.01.06.00-14-016/12-00). Koordynatorem projektu jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji.

Adres:

Biuro projektu

Krajowa Izba Gospodarcza
Elektroniki i Telekomunikacji

ul. Stępińska 22/30, 00-729 Warszawa
NIP 526-0029-121
e-mail: biuro@kinozarogiem.pl

Prezes Zarządu Stefan Kamiński Koordynator Grzegorz Molewski

 
Kontakty:
Wiktoria Wałęsa
Biuro
+48 511 563 162
biuro@kinozarogiem.pl
Małgorzata Kobus
Wspomaganie adaptacji sali do funkcji kina
+48 518 772 247
mkobus@kinozarogiem.pl
Joanna Molewska
Organizacja biblioteki filmów
+48 601 999 939
jmolewska@kinozarogiem.pl
Obsługa serwisowa
Dział techniczny i serwis
+48 511 563 162, +48 518 772 247, +48 512 097 557
serwis@kinozarogiem.pl
Newsletter:
Formularz kontaktowy:
Imię i Nazwisko:
Email:
Powtórz email:
Wiadomość: