O nas

Wierzymy w magię kina – tego szczególnego doświadczenia polegającego na oglądaniu filmu w ciemnej sali kinowej, w gronie innych ludzi. Cieszy nas technologiczna rewolucja w kinematografii, podziwiamy nowoczesne kina i współczesne standardy wyświetlania filmów. Z drugiej jednak strony dostrzegamy, że dzisiejsze kino stało się rozrywką przede wszystkim wielkomiejską, że nie dociera do ogromnej rzeszy kinomanów.

Tak być nie musi.

Ideą projektu Kino za Rogiem jest stworzenie nowej filozofii kina odwołującego się do tęsknoty za kameralną wspólnotą, do pomysłu na kino dla przyjaciół. Naszym zamiarem jest zbudowanie sieci małych kin, tanich w obsłudze i utrzymaniu, ale takich, które zachowują najważniejsze zalety współczesnych kin sieciowych, w szczególności cyfrową jakość obrazu i dźwięku. Kina za Rogiem to przede wszystkim sale multimedialne adaptowane do funkcji małego kina, tworzone w ramach istniejącej infrastruktury publicznej i prywatnej w domach kultury, bibliotekach, szkołach, ośrodkach edukacyjnych i sportowych, remizach strażackich, sanatoriach, klubach czy kawiarniach.

Kino za Rogiem to alternatywna propozycja zaspokajania  potrzeb kulturowych. W dużych aglomeracjach rolą Kina za Rogiem będzie przede wszystkim poszerzenie możliwości kontaktu ze sztuką filmową poprzez udostępnianie filmów rzadko lub nigdy nie trafiających do multipleksów. W małych miasteczkach i wsiach chcielibyśmy przywrócić modę na oglądanie filmów w kinie. Alternatywa polega również na tym, że nie tylko animator kina, ale także widz ma wpływ na dobór repertuaru. W naszym kinie można obejrzeć nie tylko filmy, ale też transmisje na żywo wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz własne prezentacje multimedialne.

Naszym Partnerom oferujemy wsparcie techniczne i organizacyjne, a także stale poszerzaną bibliotekę filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych, adresowaną do widza w każdym wieku i o zróżnicowanych aspiracjach – od polskiej i światowej klasyki po przeboje bieżącego repertuaru, od bajek dziecięcych poprzez popularne komedie po ambitne kino problemowe.

Kino za Rogiem to kolejna inicjatywa Grzegorza Molewskiego – twórcy Telewizji Kino Polska oraz nowatorskiego projektu KinoRP, w ramach którego jest dokonywana cyfrowa rekonstrukcja kanonu polskiego kina. Cieszymy się poparciem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz szeregu innych instytucji publicznych, a także osobiście pani Krystyny Zachwatowicz-Wajdy i pana Andrzeja Wajdy.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu: Stworzenie powiązania kooperacyjnego „Mazowiecki Klaster-Małych Kin Społecznościowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa (Umowa nr RPMA.01.06.00-14-016/12-00). Koordynatorem projektu jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji. Struktura finansowania projektu: całkowita wartość projektu - 8 740 469,63 PLN; całkowite wydatki kwalifikowane projektu - 7 111 441,25 PLN; wkład własny w wysokości - 2 936 822,43 PLN, w tym wydatki kwalifikowane - 1 307 794,05 PLN.


Zapraszamy do współpracy, zapraszamy do Kina za Rogiem!

Chcę założyć Kino za Rogiem