Chcę założyć kino

Jeżeli jesteś zdecydowany, żeby otworzyć Kino za Rogiem w swojej miejscowości, wypełnij formularz zgłoszeniowy.
Formularz można wypełniać etapami. W tym celu przed zamknięciem przeglądarki należy zapisać wprowadzone informacje klikając w przycisk ZAPISZ znajdujący się na dole każdej strony.

I. Informacje o podmiocie (firma, instytucja) deklarującym chęć przystąpienia do sieci Kino za Rogiem
Nazwa instytucji:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica, nr domu:
Powiat:
Województwo:
Numery telefonów:
E- mail:
Strona www:
Facebook:
Rodzaj prowadzonej działalności:
II. Informacje o budynku, w którym planowane jest umieszczenie Kina za Rogiem
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica, nr domu:
Orientacyjne wymiary budynku (długość x szerokość):
Liczba kondygnacji:
Instytucje i organizacje, które mają siedzibę w tym budynku:
Położenie budynku względem centralnego punktu w danej miejscowości:
III. Informacje o pomieszczeniu przeznaczonym na salę kinową
Kondygnacja:
Czy jest osobne wejście z zewnątrz:
Odległość od najbliższego wejścia do budynku (w metrach):
Powierzchnia (w m2):
Wymiary (długość x szerokość):
Wysokość:
Rodzaj podłogi (parkiet, wykładzina PCV, inne):
Rodzaj zaciemnienia okien (rolety [nie]przepuszczające światła, kotary, inne):
Rodzaj oświetlenia (żarowe, LED):
Czy jest zasilanie 230V (moc w kW):
Typ łącza internetowego (stacjonarne, mobilne):
Prędkość pobierania (Mb/s):
Dostawca łącza:
Czy jest klimatyzacja lub wentylacja:
IV. Informacje o posiadanym sprzęcie i wyposażeniu
Projektor: producent/model/ilość wejść HDMI:
Nagłośnienie: producent/model/ilość głośników:
Ekran: producent/model/wymiary/sposób montażu:
Rodzaj siedzeń: krzesła, fotele, pufy:
V. Informacje o miejscowości
Liczba mieszkańców w miejscowości:
Liczba mieszkańców w gminie/powiecie:
Liczba szkół podstawowych i gimnazjalnych w miejscowości i w najbliższej okolicy:
Liczba uczniów w szkołach podstawowychi gimnazjach:
Liczba szkół ponadgimnazjalnych w miejscowości i w najbliższej okolicy:
Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych:
Czy w miejscowości znajduje się czynne kino:
Odległość do najbliższego czynnego kina (w km):
Czy w miejscowości (powiecie) ukazują się lokalne gazety (tytuł, nakład, periodyczność):
Czy w miejscowości (powiecie) działa lokalne radio lub telewizja (np. osiedlowa). Nazwa, liczba abonentów:
Jakie inne kanały komunikacji można wykorzystać do informowania o Kinie za Rogiem :
Inne okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla projektu Kino za Rogiem:
VI. Informacje o osobie (osobach), które będą odpowiedzialne za dobór repertuaru, promocję i animację Kina za Rogiem
Imię i nazwisko:
Czym się aktualnie zajmuje:
Wykształcenie, kursy, praktyki:
Doświadczenie zawodowe, zajmowane stanowiska, zakresy odpowiedzialności:
Udokumentowane sukcesy:
Szczególne predyspozycje :
Przydatne linki, np. strona FB, GoldenLine:
VII. Informacje o osobie deklarującej chęć przystąpienia do sieci Kino za Rogiem w imieniu instytucji wymienionej w I. części formularza
Imię i nazwisko:
Stanowisko służbowe:
Okres piastowania w/w stanowiska:
Numery telefonów:
E- mail:
VIII. Załączniki
Plan lub szkic sali z zaznaczonymi miejscami, w których znajdują się drzwi i okna:
Zdjęcie budynku, w którym planowane jest Kino za Rogiem oraz bezpośrednie sąsiedztwo tego budynku:
Zdjęcie okolicy widocznej sprzed budynku, w którym planowane jest Kino za Rogiem:
Zdjęcie korytarza lub holu, z którego wchodzi się do sali przeznaczonej na kino:
Zdjęcie sali przeznaczonej na kino (plan ogólny, poszczególne ściany, istotne detale, np. filary):[Maksymalnie 8 plików o rozmiarze do 5 MB każdy]
2-3 minutowy film nakręcony telefonem komórkowym pokazujący drogę od wejścia do budynku do wejścia do sali kinowej oraz samą salę (z komentarzem):