Film

Leśne rzeki (2021)

Dokumentalny Przyrodniczy Polska
Sławomir Skupiński Sławomir Skupiński
Lasy Państwowe 12 38 min.

Polska znajduje się w grupie krajów zagrożonych deficytem wody. Lasy są dziś ostoją dzikich rzek. Tutaj mamy niepowtarzalną okazję obserwować jeszcze naturalne procesy zachodzące w środowisku naturalnym. Polscy leśnicy chronią tereny podmokłe i realizują wiele projektów małej retencji oraz zrównoważonej gospodarki leśnej w celu ochrony tak cennych biotopów.

Zobacz także

Zobacz trailer

Materiały dodatkowe

Tagi