Film

Dokąd (1990)

Dokumentalny Polityczny Polska
Paweł Kędzierski Stanisław Niedbalski
WFDiF 12 16 min.

W roku 1945 rusza pierwszomajowy pochód. Mijają lata. Zmieniają się hasła, przywódcy na trybunie, a ludzie ciągle idą, idą, idą...
Skrócona lekcja historii PRL: od Bieruta i Gomułki poprzez Gierka i Jaruzelskiego aż do powstania Solidarności; od okrzyków: "Pokój!" i "Precz z wojną!" poprzez "Syjoniści precz!" i "Pomożemy!" aż po "Żądamy decentralizacji władzy!" Niekończącemu się pochodowi towarzyszy fenomenalna ścieżka dźwiękowa: muzyka, oklaski, okrzyki, pieśni i fragmenty przemówień kolejnych I sekretarzy.

Zobacz także