Wydarzenie

30.04.2014

Przypominamy, że na Mazowszu trwa konkurs na wzorcowe Kino za Rogiem


Przedstawiamy komunikat Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Warto przeczytać!

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) z dniem 22 kwietnia 2014 roku ogłasza konkurs ofert na ”Kino za Rogiem”, zwany dalej „Konkursem Ofert KzR” lub „Konkursem”. Konkurs jest organizowany w ramach projektu

Stworzenie powiązania kooperacyjnego
„Mazowiecki Klaster - Małe Kina Społecznościowe (MKS)”

 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”. Działanie 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, pod nazwą

„Konkurs Ofert KzR”

Celem Konkursu jest wyłonienie lokalizacji, w których powstaną kina wzorcowe (Laboratoria). W Konkursie mogą wziąć udział podmioty publiczne i prywatne z województwa mazowieckiego, zainteresowane stworzeniem kina wzorcowego, które złożą kompletne wnioski konkursowe w terminie do 30 sierpnia 2014 roku.

Laureaci Konkursu zostaną przyłączeni do Sieci KzR zapewniającej dostęp do systemu dystrybucji filmów i innych treści audiowizualnych. Mają też możliwość uzyskania częściowego wsparcia na wyposażenie kina wzorcowego.

Wnioski konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami, w tym zdjęciami lokalu, można składać drogą elektroniczną na adres: konkurs@kinozarogiem.pl (złożenie wniosku zostanie potwierdzone zwrotnym e-mailem), bądź wysłać listem poleconym na adres:

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Stępińska 22/30
00-703 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na KzR” (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe wytyczne dotyczące wniosku konkursowego umieszczono w regulaminie Konkursu. Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz wymagane załączniki dostępne są na stronie internetowej www.kigeit.pl.

Archiwum wydarzeń (10)

 • 06.04.2020

  NAJ… marca

  A wiosna zaczęła się tak pięknie w kinach KzR…
   

  więcej
 • 06.03.2020

  NAJ… lutego

  Najlepsi z najlepszych!
   

  więcej
 • 07.02.2020

  NAJ… stycznia

  Udany początek roku!
   

  więcej
 • 17.01.2020

  Paskudy? Bynajmniej!

  Nie trzeba być idealnym, żeby być wspaniałym!
   

  więcej
 • 17.01.2020

  70 lat młodości

  Wielki urodzinowy koncert Andre Rieu
   

  więcej
 • 09.01.2020

  Historia niezwykłej przyjaźni

  „Mia i biały lew”
   

  więcej
 • 07.01.2020

  NAJ… grudnia

  Zakończyli rok w wielkim stylu!
   

  więcej
 • 07.01.2020

  Z dna otchłani na szczyty sportowej kariery

  „Najlepszy” Łukasza Palkowskiego
   

  więcej
 • 06.01.2020

  Złoty Glob 2020

  „Praziomek” w kinach KzR
   

  więcej
 • 20.12.2019

  Jeden z najwybitniejszych śpiewaków XX wieku

  Pavarotti – w Kinie za Rogiem
   

  więcej